تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب شهریور 1394

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

کمپین نجات هامون جازموریان + عکس

جازموریان شهر زهکلوت

جازموریان را نجات دهیم

روزگاری طراوت جاری آب بر پهنه هلیل رودجیرفت و رودبَمپورایرانشهر و چشمه عروس با امواج تپنده خود، حیات را به مردمان بادیه نشین و طبیعت وحش این تالاب بخشیده بود.
آری روزگاری که دغدغه آب به ذهن بشر تلنگر نمی زد، هلیل رود استوار از کوه های کرمان سرچشمه می گرفت و پس از آبیاری دشت جیرفت خود را شتابان به تالاب جازموریان میرساند.

ادامه مطلب