تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب عکس طنز

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

برچسب ها پ نه پ

یه کمی بخندیم

عکس طنز خنده

1226903726dTlMKcE

بابام: بده موبایلتو ببینم !!!
من: بابا یه لحظه وایسا رمزشو بزنم

 

!Delete SMSDelete VideoDelete pictureDelete musicDelete privateDelete numberFORMAT MeMoRy CARD

 

من: بیا بابا من چیزی ندارم که ازتون مخفی کنم!
بابام: نه میدونم، من فقط میخواستم ساعتو ببینم!
من: |:
بابام: (((:


برچسب ها بخند

مطالب مرتبط