تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب اموزش

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

بد رفتارها بهتر کار می کنند!!

متنوع اموزش اجتماعی ایا می دایید دانستنی هانتایج یک پژوهش نشان می دهد هرچند عموم مردم از افراد بدخلق بدشان می آید اما کارفرماها باید عاشق آنها باشند چون بدخلق ها بهتر کار می کنند. در این پژوهش مشخص شد افراد بدخلق به دلیل این ویژگی معاشرت کمتری با دیگران دارند و در نتیجه وقت کمتری را به فعالیت های جنبی اختصاص می دهند. همین ویژگی باعث می شود این افراد وقت و تمرکز بیشتری برای کارشان داشته باشند و نتیجه بهتری بگیرند. این تحقیق روی 200 نفر انجام شده و شرکت کنندگان برای یک دوره دو هفته ای همه فعالیت های روزانه اشان را گزارش کردند و سپس به پرسش های تعیین شخصیت هم پاسخ دادند، نتیجه نشان داد بد اخلاق ها کاری تر و متمرکز ترند.
ادامه مطلب

آیه های زیبای قرآن 1

خود ارضایی اموزش مذهبی

از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت شده كه چون آیه وَ الَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً نازل شد شیطان بالاى كوهى رفت و عساكر خود را احضار نمود و گفت كه كیست كه از این آیه دفاع كند عفریتى گفت من دفاع می‏كنم شیطان گفت از عهده تو خارج است عفریت دیگر برخواست و همین ادعا را كرد و همان جواب را شنید تا اینكه وسواس خناس برخاست و گفت این امر را بر من واگذار شیطان گفت چه كار میكنى جواب داد وعده میدهم و آنها را بتوبه امیدوار میسازم تا معصیت كنند بامید آنكه بعدا توبه بكنند و چون معصیت كردند توبه را از یاد آنها می‏برم شیطان گفت تو سزاوار این منصبى این امر را بعهده تو واگذاردم

همیشه قرآن را با معنی آن بخوانید  ...
ادامه مطلب