تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب گزارش کار

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

گزارش كار آزمایشگاه شیمی عمومی

گزارش کار

اینها فایل های گزارش كار آزمایشگاه شیمی عمومی (دانشگاه امیركبیر) هست. امیدوارم بتونید ازشون استفاده كنید.
فایل 1 آزمایش تیتراسیون اسید و باز
فایل 2 آزمایش تیتراسیون اكسیداسیون-احیا
فایل 3 آزمایش قانون بقای جرم
فایل 4 آزمایش تعیین سختی آب
فایل 5 آزمایش تعیین اكی والان فلز
فایل 6 آزمایش تعیین جرم ملكولی مایعات فرار و گاز ها
فایل 7 آزمایش تعادل های شیمیایی
فایل 8 آزمایش سرعت واكنش های شیمیایی

 

برو ادامه مطلب دانلود کن

ادامه مطلب