تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب اجتماعی

درود بر اندیشه های مهربان...

اجتماعی اموزش متنوع

گندم کانزاس...aiv ci;g,j


ادامه مطلب

متخصصان ابرانی چطور هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را به زمین نشاندن؟

اجتماعی تکنولوژی

متخصصان ایرانی چطور هوا پیمای بدون سرنشین آمریکایی را به زمین نشاندنند؟

حتما این مطلب را بخوانی  تا احساس غرور کنید. آنوقت میفهمید که اگر روزی جنگ شود، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

مطلب زیر از سایت popsci یکی از معتبرترین سایت ها ی علمی که هر هفته مطالب علمی می نویسد ترجمه شده است.

ادامه مطلب