تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب ادبیات

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

ادب چیست ؟؟

اجتماعی اموزش ادبیات متنوع

درباره ادب بیشتر بدانید

دیروز هنگام پیاده شدن از اتوبوس در ایستگاه مشغول دیدن مشاجره ی لفظی دو شهروند بودم. یکشان به آن یکی می گفت: “تو اصلا میدانی ادب یعنی چه؟؟ “
سوالش برایم جالب بود. ادب یعنی چه؟؟ .آخر من هم دقیقا جوابش را نمیدانستم. پس بر آن شدم تا جواب این سوال”پیر فرزانه ” را پیدا کنم.

ادامه مطلب

شعر زیبای حبیب میرزایی از لهجه کَرَک ها به لهجه کرته ...

شعر محلی بر روی عکس شهر زهکلوت شعر محلی جازموریان خاطرات ادبیات متنوع

ﻣﺎ ﯾَﻬﺘﻨﯿﻦ ﮔﻼﻫﯽ ، ﻫﭽﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﯼْ ...........  ... . .. ﺗَﺮَﻫﮑﻮ ﻭ ﺷﻨﻬﺮﯾﮓ ، ﺩﮔﻪ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﺭﯼ 
ﮐﯿﻔﯿﻦ ﮐﻮ ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ، ﻫﻮﯼ ﮔﻨﺪﻣﻮﻥ ﭘﺎﺭﯼ .........    ﯾﻪ ﺩﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻤﺎ ﮔﻮﺩ ، ﻫﭻ ﻋﻤﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ
ﮐﻨﭽﯽ ﺟﺘﻪ ﻋﻤﻠﻪ ، ﻫﻮﯼ ﭼﻮﮐﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﺭﯼ............  ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺩﻭﺕ ﻭ ﺩﻧﮕﻞ ، ﻫﻮﯼ ﯾﻪ ﭼﻠﯿﻢ ﻻﺭﯼ
ﺁ ﻧﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﯼ ، ﭘﻮﻧﺼﺪﯼ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﯼ .............  ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﺩﻭﻥ ، ﻣﺎ ﺳﻮﻫﺘﻨﯿﻦ ﺩﻭﺍﺭﯼ
ادامه مطلب