تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب زمین شناسی

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

معرفی سایت فسیل شناسی

زمین شناسی

  • گیاهان

گیاهان یکی از فراوانترین و متنوع ترین موجودات زنده کره زمین با بیش از 250000گونه شناخته شده ، مى باشند. گیاهان داراى سلولهایى هستند که انر‍ژى نورانى را به غذا تبدیل مى کنند. گیاهان در اردوویسین ظاهر شدند اما ظهور بى شک انها در سیلورین پایانى بوده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون گیاهان دوستان می تواننداینجاکلیک کنند.

  • پروتیستا

اصطلاح Protist  به هر یوکاریوئى اشاره دارد که گیاه، جانور یا قارچ نمى باشد. اکثر پروتیستاها، تک یاخته یا تک سلولى هستند، در حالیکه بعضى دیگر چند سلولى یاحتى چند هسته اى هستند (چند هسته در یک سلول) .برخى بصورت منفرد و بعضى ها بصورت کلونى زندگى مى کنند. این گروه تنوع زیادى از نظر اندازه ها ،اشکال، چرخه هاى زندگى، زیستگاهها، و نحوه تغذیه و تولید مثل را نشان مى دهد. پروتیستا ها، ثبت فسیل طولانى و گاه گوناگونى دارند که به پرکامبرین بر مى گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون پروتیستا دوستان می تواننداینجاکلیک کنند.

  • اثر فسیل ها

اثرهاى فسیل ،شامل هر نوع اثر یا علامت محفوظ مانده از فعالیتى (مثل: تغذیه، خراشیدن، حفارى، قدم زدن یا استراحت) مى باشند. بسیارى از جانوران، گیاهان، تک سلولها و باکترى ها، رد و اثر خود را به صورت فسیل بجا گذاشته اند.

اینها مى توانند به حالت لوله، خطوط، خراشیدگی  یا سایر ویژگى ها باشند. آنها نشان دهنده  مشخصات گوناگونى مثل انواع تقارن یا شباهت با آثار ایجاد شده از موجودات امروزى باشند که نشان دهنده ایجاد آنها توسط موجود زنده است.در برخى موارد، مثل رد پاهاى دایناسور یا نقب هایى که توسط انواع خاصى از موجودات بوجود آمده اند، در این حالت امکان تشخیص اینکه چه گروه از جانداران این آثار را ساخته اند ،مشکل است.

بهر حال، اگر فسیل بدن ارگانیسم با اثرفسیل شده بجا مانده باشد، تعیین اینکه که چه موجودى اثر را ایجاد کرده است، معمولاً آسان تر مى باشد. بدین علت، آثارفسیل هاى شناسایى شده با اسامى خاص خود توصیف و ارائه مى شوند و این نامها بدون توجه به این نکته است که آیا این آثار با ارگانیسم خاصى مطابقت دارند یا خیر. اثرهاى فسیل اغلب در رسوبات نرم ایجاد شده اندو معمولاً در صورتى بجا مى مانند که رسوب تا زمانى که تبدیل به سنگ و صخره شوند، دست نخورده باقیمانده باشند .اثرهاى فسیل حتى در سنگ هاى پرکامبرین پسین نیز دیده شده اند

برای دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون اثر فسیل ها دوستان می تواننداینجاکلیک کنند.

ادامه مطلب