تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب شعر محلی

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

شعر زیبا از شاعر گمنام زهکلوت ...

شهر زهکلوت شعر محلی

شاعر زهکلوتی

شهر نو شهر جوان این فضای زهكلوت @هركسی خواهد بداند مرز و بوم زهكلوت

جازموریان در جنوب خاك پاك زهكلوت @وسعتش طولانی چون كویر دشت لوت

فصل باران همچون هیرمند پر زآب @می شود دشتش علفزار این فضای زهكلوت

زهكلوت فرهنگ تو طولانی است  @ جاز موریان از كهن سیلابی است

در شمالش میل فرهاد بی ستون وبی نظیر @ از تماشا دیدنی است گر بیایی زهكلوت

شرق او دلگان مرز وبوم سیستان @غرب او هم رودبار ،زهكلوت هست شهر ما

مردمانش شیعه واهل نماز وهم ریاض@ مهر ورز ومهربان و سر فراز

هم ولایی هم خدایی اهل فكر ودانش اند @ بهر هر كار وتلاشی لایق وهم صادقند

بپرسید گر شما نام ونشانم @ فتح الله زاده شهرت سین نامم

به ناز دشت زهكلوت هست این مكانم@ همیشه نام ایزد بر زبانم

شعر زیبای صابر میرکی درمورد انقلاب مردم ایران

شهر زهکلوت شعر محلیبه نام خداوند شمس و قمر                      که خلقت نمود طیر و جن و بشر
نگارم شعاری در این سرزمین                    ز اوصاف نهضت در ایران زمین
که بود ملک ایران جمله خراب                    شهش پهلوی بود مست شراب
ادامه مطلب

سفره ی منزل باوا کجان?( سفره منزل بابا کجاست؟) شعری زیبا از حبیب میرزایی

شعر محلی سفره ی منزل باوا که پر ای نونه کجان ؟        هر سها نرد و بلا ، سگده و کربونه کجان ؟

آ  که تو چشم و دلی مهر فراوونه کجان؟     آ  که تو چشم و دلی مهر فراوونه کجان ؟


ادامه مطلب