تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب شعر محلی

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

ضرب المثل های قدیمی رودباری (کهنوج،زهکلوت،رودبار،قلعه گنج،سورگ آباد....)

شهر زهکلوت دانستنی ها شعر محلی1:بهونه چکون زیر نکون : به بهانه کسی دیگر چیزی را خواستن

2:اول بپرس بعداً بترس : اول سوال کن بعد هر کاری دلت می خواهد بکن
ادامه مطلب

اشعار زیبایه صابر میرکی + زندگی نامه

شهر زهکلوت شعر محلی موسقی ادبیات متنوع

 

  اینجانب صابر میرکی از عشایر و دامدار ساکن تمگران که در سن شش و یا هفت سالگی به مکتب رفته و در آن زمان مدرسه ای وجود نداشت و مردم هم در یکجا سکونت نداشتند بلکه هر جا چرا و یا علوفه ای بود مردم به آنجا مهاجرت می کردند و برای نگهداری دام کوشش داشتند و در محلی که چرا بود بیش از 15 روز باقی نمی ماندند.

ادامه مطلب

شعر چیل چیل از استاد بزرگ حبیب میرزایی..( شاعر بزرگ قلعه گنج)

شهر زهکلوت شعر محلی

فرش خوب ما جنسی حصیلن دایوم                 شین بج ما که چیل چیلن دایوم

دایوم کمروم خمن ای بهر غمون                     ور دل بج ما غمی پچیلن دایوم

سهمو بش ما کمو کلیلن دایوم                       خرمای مگ ما همه چیلن دایوم

رند شت غم همیشه ور بج ما                       هر جای که گفته نیل نیلن دایوم

دیوارک ما که یه چپیلن دایوم                          زیر لگت بستت و نخیلن دایوم 

شو شاهد گشنه ای چن طفلن                   تو دیگ فلان غذا سمیلن دایوم

اس ام اس کهنوجی - قلعه گنجی - زهکلوتی - همراه ترجمه فارسی

شهر زهکلوت شعر محلیبه کوربون نشون کر دماگت ( به قربان خال گوشه ی بینیت)

ندیدوم تا کیومت ، سگده داگت( عزیزم ، نبینم تا قیامت داغت را)

اجازه هستن تا رو ننشته ( اجازه هست تا خورشید غروب نکرده)

بنندوم تا ساعتی شو پای ساگت( بشینم ساعتی به پای سایه ات)

ادامه مطلب