تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب شعر محلی

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

قصه احمدک

شعر محلی
روزی روزگاری در یکی از روستاهای جنوبی پیرزنی همراه نوه اش زندگی می کردند , نوه پیرزن اسمش احمدک بود , احمدک همیشه بیکار بود و همش خواب بود و پیرزن بدبخت برای سیر کردن شکم خود و احمدک مجبور بود گدایی کند ......
ادامه مطلب