نمایندگی دادگاه بخش جازموریان راه اندازی شد ...

شهر زهکلوت جازموریان

دادگاه شهر زهکلوت

رییس کل دادگستری کرمان، فرمانده انتظامی استان، فرمانداران جنوب کرمان، امام جمعه رودبار و جازموریان و جمعی از قضات استان در آیین راه اندازی این نمایندگی حضور داشتند.
فرماندار رودبار جنوب در حاشیه این آیین گفت: بخش جازموریان با جمعیت 54 هزار نفر در فاصله 75 کیلومتری مرکز شهرستان رودبار جنوب است.
عطاء الله ناوکی افزود: فاصله روستاهای این بخش تا مرکز شهرستان در بعضی نقاط به 150 کیلومتر می رسد و نبود نمایندگی برخی دستگاه ها در این بخش مشکلاتی را برای مردم به همراه دارد.

ادامه مطلب

آیا قهر خدا باعث خشکسالی جازموریان شده ؟

شهر زهکلوت جازموریان

جازموریان

آیا میدانید سد جیرفت بلای جان رودبار زمین ، كشاورزان و دامداران و مردم كهنوج و جیرفت شده و مردم همیشه نالانند و همه میگویند قهر خدا و بلا در آن سرزمین روی آورده! چرا؟
ادامه مطلب

کمپین نجات هامون جازموریان + عکس

جازموریان شهر زهکلوت

جازموریان را نجات دهیم

روزگاری طراوت جاری آب بر پهنه هلیل رودجیرفت و رودبَمپورایرانشهر و چشمه عروس با امواج تپنده خود، حیات را به مردمان بادیه نشین و طبیعت وحش این تالاب بخشیده بود.
آری روزگاری که دغدغه آب به ذهن بشر تلنگر نمی زد، هلیل رود استوار از کوه های کرمان سرچشمه می گرفت و پس از آبیاری دشت جیرفت خود را شتابان به تالاب جازموریان میرساند.

ادامه مطلب

تمام عمرش در حاشیه «جاز» زیسته و این روزها دلنگران جاز است ..

شهر زهکلوت جازموریان متنوع

شتر زیبا زهکلوت

شترها، این ساکنان پر افسون حاشیه کویر! چه موزون حرکت می کنند و چه قدر زیادند در حاشیه جاز! انگار دستی به نظم آنها را تک تک در جای جای جازموریان قرار داده و گفته مراقب آفتاب باشید جای دوری نرود. تا شتری می خواهد در خط افق جازموریان نقطه شود و دیگر دیده نشود، نقطه ای در دوردست خودش را نشان می دهد.
ادامه مطلب