تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب ابر اس ام اس

اس ام اس کهنوجی - قلعه گنجی - زهکلوتی - همراه ترجمه فارسی

شهر زهکلوت شعر محلیبه کوربون نشون کر دماگت ( به قربان خال گوشه ی بینیت)

ندیدوم تا کیومت ، سگده داگت( عزیزم ، نبینم تا قیامت داغت را)

اجازه هستن تا رو ننشته ( اجازه هست تا خورشید غروب نکرده)

بنندوم تا ساعتی شو پای ساگت( بشینم ساعتی به پای سایه ات)

ادامه مطلب