تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب ابر جامع

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

روند تکمیل مسجد جامع شهر زهکلوت ....

شهر زهکلوتتنها یکی از فوایده وجود مسجد جامع در یک شهر این است که مردم و مسئولین در مسجد جامع هر روز همدیگر را خواهند دید و این امر باعث خواهد شد که مسئولین بیشتر به فکر باشند و بفهمند که در حقیقت مسئولین در خدمت مردم شهر هستند نه مردم در خدمت آنها ، علاوه بر این قرار گرفتن مسجد جامع در مر کز شهر و بازار باعث می شود بازاریان و مردم راحتر به مسجد دست یابی داشته باشند و این امر باعث افزایش مراودات بین مردم می شود .