تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب ابر دورگردی که رئیس جمهور شد

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

دورگردی که رئیس جمهور شد (خاطرات شهید رجایی و باهنر)

شهر زهکلوت خاطرات بزرگان

شهید رجایی

«محمدعلی» تا آمد دست چپ و راستش را بشناسد یاد گرفت که کار کند و کار کند.دست فروشی که می کرد همان جا کنار خیابان بساط ناهار را پهن می کرد و شکم گرسنه اش را با نان و خیاری آرام می کرد.


ادامه مطلب