تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب ابر روستا

روستا شهری به اسم زهکلوت ....

شهر زهکلوت

زهکلوت

شهروندان زهکلوتی توقع داشتن شهری ایده آل و همسان با شهرهای با امکانات را ندارند، بلکه انتظار می رود حداقل امکانات شهری برایشان فراهم باشد و ناگفته نماند که این مطالب برای اولین بار نیست که عنوان می شود بلکه بارها و بارها گفته ایم اما چه کسی در شهرمان گوش شنوا دارد …؟؟؟!!!